Värdhskyldelika

Old Swedish Dictionary - värdhskyldelika

Meaning of Old Swedish word "värdhskyldelika" (or værdhskyldelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhskyldelika (værdhskyldelika)
efter förtjenst; med rätta, med skäl. wärdzskyldeliga näffsther MB 2: l308. lib 291. tha mat thw värdhskyllelcia (merito) vptändas ok hitna vidh swa stor vyrdhilse Bo 178. väl matte äronna sighir vinnare. .. värdhskyllelica (digne) hawa heem farit i sina äro ib 242. " at mannin maghe wärdskyllelika sighia mz sik at gudz wk ok thiänist är godh ok söt" Bir 1: 43. " nw maghom wi wärdskyllelika dröfwas" ib 73. " mädhan han hawer haft wilia at synda. än tho at han fulkompnade ey syndena mz gerningomen tha skal han wärdh skyllelika (merito) andwardhas diäflomen äwerdhelika ib 98. wärdzskyldelika skal min siäl tik warkunna" Su 30. " wärdskyldelika kallast htetta hälga sacramnetit kärleksins sacrement" ib 275. Bir 1: 124, (Cod. C) 265, 377, 2: 27, 53, 173, 2934, 3: 84, 302, 381. Su 42, 46 61, 68, 88, 115, 152, 169, 455.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhskyldelika may have also been written as værdhskyldelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • wär- Su 275, 435. -skyllelika. -skyldeliga),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᛋᚴᛦᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back