Värdhskyldogher

Old Swedish Dictionary - värdhskyldogher

Meaning of Old Swedish word "värdhskyldogher" (or værdhskyldogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värdhskyldogher Old Swedish word can mean:

värdhskyldogher (værdhskyldogher)
L.
värdhskyldogher (værdhskyldogher)
1) förtjent, med rätta tillkommande; rättmätig, tillbörlig. tok hon wärdzskyllogh lön mz diäflenom j hälwite for sin truldom ok iLgerninga KL 128. " tha the wth röna wärdszskylloga plikt" MB 2: 153. ib 204, 305. wpuäkkias til wärdzskyllogha synda bätring KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 106. ider. .. herra albrict. .. sweya oc göta konung. .. helsom wi. .. mädh warom lwerskyldoghe vnderdanoghe thienist BSH 1: 185 (1386). ib 3: l174 (1466). mz werdskylloge wyrdhningh Lg 817. swa at ängin gudz gafwa skuli mista värdhskyllogha (debita) thak KLemning. 1860. SFSS.">Bo 153. göra gudhi werdszskylloght loff Lg 819. Su 197. vtan tro oc värdhskyllogha gudhelikhet KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4. " at thz är alt räät oc wärdhskyllokt som han hawer lättath" MB 1: 182. " är thz wärdhskyllight at wi hedhrum benin oc muldina, mädhan gudh hedhrar siälina" ib 269. är väl värt ok värdhskyloght at iak skal glädias af thinne helso Su 412. " at hon lhafdhe ey swa brännande astundan oc godhvilia til hans pino som wärdhskyldoght Var" ib 382. ib 386. - med dat. om nakor komme som dödhen tik wärdzskyllogan (som med rätta tillkom dig att lida, som du förtjent) oppa sik toke Su 34.
värdhskyldogher (værdhskyldogher)
2) skyldig, förpliktad. " är gudh nadhghare, än han war wärskylloghir (Cod. A skyldogher 98)" MB 1: (Cod. B) 534. - med inf. vm the lasin väl min lagh skullen the finna at the Vardhin värdhskyllogharen at liua renlicare än andre (invenirent se præ aliis debere esse contientiores) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 27. " fore. .. alla thera syälla, som iach är wärdhskyldoghir goth fore göra" SD NS 1: 295 (1403). ib 360 (1404) 369 (1404 o. s. v. - med gen. thäs thäs är iak. .. werskylduger Va 4.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värdhskyldogher may have also been written as værdhskyldogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wär- MB 1: (Cod. B) 535. -skyllogher. -skyldugher: -skyldughum UplL Conf. -skylduger Va 4.
  • -skylligher.
  • -oght.
  • -ogt Su 197.
  • -okt.
  • ight) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚼᛋᚴᛦᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back