Varfriþer

Old Swedish Dictionary - varfriþer

Meaning of Old Swedish word "varfriþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varfriþer
vårfred, viss tid på vården då det ej, utom i vissa mål, var tillåtet att lagsöka en annan. ökes saken om nokor [gör] thet som sakt är, i warfredenom, varfreden star fra pascha ok til pinzdaghen SD 4: 749 (1340, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -freder )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚠᚱᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back