Väriande

Old Swedish Dictionary - väriande

Meaning of Old Swedish word "väriande" (or væriande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väriande Old Swedish word can mean:

väriande (væriande)
L.
väriande (væriande)
1) försvarare, anfallen man som försvarar sig. wärdher. .. nokor af eghändä ok wriändä i thy samä dräpin han thylicht gör SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 376 (1344, nyare afskr.).) krigsman. han fik. .. synom broder. .. ijc [200] wärende RK 2: 6175.
väriande (væriande)
3) försvarare, beskyddare, målsman. wi aghum warä wäriände aldrä änkior oc faþerlösä barnä SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). som ängen hawa hafft wäriänden ib. Jfr gildis-, kiRKio-väriande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väriande may have also been written as væriande

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wäriände.
  • wärende. väriende, se gildis väriand wärande, värende o. s. v., se kirkio väriande pl. wäriande: kirkiu wäriänder SML Kk 4: 4. wäriändär: kirkiu wäriändär UplL lKk 1: l2 o. s. v. uäriand: kirkiu uäriända SML Kk 4: 4 i var. wäriändä: kirkiu wäriändä ib 1: l1. wärende RK 2: 6175 ; se vidare kirkio väriande),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛁᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back