Väriare

Old Swedish Dictionary - väriare

Meaning of Old Swedish word "väriare" (or væriare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väriare Old Swedish word can mean:

väriare (væriare)
1) försvarare, beskyddare. " thera. .. staz wäriare" Bil 252. " lsiälffwir gudh är theris wäriare" MB 2: 306. " han vardh gudz kirkio predicare ok hänna väriare" Gr 325. Bir 2: 68. " tronna väriara ok mina kirkio hulka som kallas väpnara" ib 3: l366. j hawin wäriara (defensures) ther idhir skulu wäria for owinomen ib 1: l191. wäriarene som äru hof männene ok riddarne ib 193. ib 192, (Do. C) 265, 385.
väriare (væriare)
2) försvarare, förfäktare. jeronimus var. .. sanindina kungörare oc väriare Bir 3: l161.
väriare (væriare)
3) målsmän. " biskopin (skalla vara) thera (systrarnas och bördernas) kärlekin väriare" VKR 81. Bir 4: l39.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väriare may have also been written as væriare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back