Varilse

Old Swedish Dictionary - varilse

Meaning of Old Swedish word "varilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varilse Old Swedish word can mean:

varilse
, ofta pl., och f.
varilse
1) vistande, vistelse. at hans konunga säthe och mästa warilsse skulle wara j gaMBla vpsala PK 224. BK 205. alla gullsmeder skola theras warelse hafwa och göra sin gärning i köpstäderna SO 168. Jfr ater-, fran-, när-, sam-, saman-varilse.
varilse
2) varelse, väsen. " SOnen han bewisar os sik siälffwan. .. ey nw i trälsens hampn oc liknilse, wtan i guddomsens ärlekasta warilse" LfK 126. " se iheSum christum jumfruna mariam eller andra helga men j theres eigan forma eller varilse" ib 267. " huat iak är i mino warilse (essentia)" Su 79. " j sinne eghna warilse" ib 276. " j thinom eghnom hälagasta warilSOm" ib 277. ib 81, 89. gudeliken warilse (Substantia) ib 32. " at hon thz äwerdelika bliffwi om nadhena thz siälffwer gudh är om sälan (för säla) natwrennas warilse (per naturam)" ib 140. om gudelika snilles kärlek oc hännas warilse ib 84. mins enffalddogasta warilses aldra lustelikasta asyn ib 82. ey wiliandis mik sighia j hwario thin störste starkheet haffwir sin grwndh ällir varilse MB 2: 121.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -elsse SO 168),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back