Varilse

Old Swedish Dictionary - varilse

Meaning of Old Swedish word "varilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varilse Old Swedish word can mean:

varilse
och f.
varilse
1) förvarande, bevarande; undvikande. thola genuöärdhogh thing til gudz hedhir oc sina eghna helso oc til synda varilsa (ad peccatum cavendum) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 280. " vi skulum bedhas. .. varilse fore komaskolande syndom" MP 2: 10.
varilse
2) säkerhet, trygghet. " for warilsa skuld (propter cautelas) ok Diäfwlsins klokskap vil iak at en mwr skal aatskilia badha byggilsinna stadha" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53 ; jfr 4. ib 4: 89. - säkerhet (för en fordran), garanti. til varälse þässer giäldz sätter jäk hanom. .. til pant mit goz i romvndälef Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 149 (1349).
varilse
3) försvarande. gudz budhordha olydhna hulkin som jnledhir j hänna hiärta. .. ilzkona varilse (för värilse? defensio- nem) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 331 (motsv. ställe ib4: 289 har värilse).
varilse
4) bemödande att akta sig el. taga sig till vara. vor härra. .. giufi thic sanna bäthring aff giordhom syndom oc varilse (cautelam) fore komaskoande syndom VKR 66. - varsamhet, försiktighet. mz hwat vyrdhning oc varilse (cautela) ok millom räddogha munde hon hanna oc taka han Bo 5 " j wärlDinna ledho skal wara warilse (cautio) ok räddoghe " Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 313. ib 3: 377. Bergström. 1868--70.">Su 443.
varilse
5) varning. " sighir. .. Bernadrdus til människionna varilsa. hwat höghfärdhas thu muld ok aska" Bo 124. " thik lofas at vita nakra pino j häluite ok skärlso elde ondom til varilsa ok godhom til hugnahd ok thrimnadh" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 147. " ib 1: 74, 2: 296, 304, 319, 3: 34, 452. "MP 1: 112. dödh manna kallilse wari thin warilse Ber 92. " thz var then förstha varielse nyffiungha fingo" Di 245. - Jfr be-, for-varilse.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • värilse (måhända skriffel) MP 1: 112. varälse. varielse),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back