Värilse

Old Swedish Dictionary - värilse

Meaning of Old Swedish word "värilse" (or værilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värilse Old Swedish word can mean:

värilse (værilse)
pl?
värilse (værilse)
1) försvarande. " gudz budhordha olydhna hulkin som inledhe ij hänna hiärta. .. ilzkonna värilse (defesionem)" Bir 4: 289 ; jfr varilse.
värilse (værilse)
2) värn, skydd. " huseno til wärilse för eld oc allan brådhan wådha" KS 85 (209, 94).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värilse may have also been written as værilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back