Värk

Old Swedish Dictionary - värk

Meaning of Old Swedish word "värk" (or værk) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värk Old Swedish word can mean:

värk (værk)
L.
värk (værk)
1) komma i strid, företaga angrepp. at vij kwnna komma tiil veRKa, strax jach koMBer med fokket BSH 5: 211 (1508). - vara til väRKa, vara i strid. haffwe wij warit til wäRKa tiith och opta medh waara fienda BSH 5: 167 (1507).
värk (værk)
2) veRK, arbete (SOm FraMBringas el. är FraMBragt). godhir änglar sagdo (för sagho) thzta dagx väRKe först j sinne naturu, oc sidhan innan gudi SOm är späghil lhin skärasta aldra sinna väRKa (Cod. A gärninga 156) MB 1: (Cod. B) 559; jFr 1. godhir gulsmidhir. .. hulkin SOm gör nakat stort älla dyrt väRK aff guld RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 377. arbete, utförande. hafdhe han een maliokragha. .. aff klenä väRK tha var han gkördh Fr 151.
värk (værk)
3) , slungmaskin. JFr Schiller u. Lüben 1: 577. wältror oc driffwande wäRK SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 4. BSH 5: 144 (1507) , 318 (1509).
värk (værk)
4) handveRKsskrå. " hwilkin swen SOm. .. gör sko oc hafwer ey giorth syna mestar sko for weRKena" SO 22.
värk (værk)
5) sak, ting? han war ther skutin i häll. .. en riddare heyt gudzäRK han fik ther ok slikt sama wäRK (han råkade ut för det samma, honum gick på samma sätt) RK 1: 3275.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värk may have also been written as værk

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back