Värka

Old Swedish Dictionary - värka

Meaning of Old Swedish word "värka" (or værka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värka Old Swedish word can mean:

värka (værka)
L.
värka (værka)
1) göra utöfva. the iLgärninga som the wärkadho oppa thik (exercuerunt te) MB 1: 71. " hwi wil ley gudh giwa swa enom dygdh swa wäl at nytia oc wärka fore gifna dygdh som androm" ib 352.
värka (værka)
2) verka, åstadkomma. " thässa dygdsher wärka äller göra gudhz ängla" Lg 3: 487.
värka (værka)
3) göra till föremål för verksamhet, bearbeta, bruka, odla. nw tagher noe at wärka iordhin MB 1: 173. - abs. gudh siälwer satte mannen i paradiis, ther til at gudh siälwer skulle göma oc wärka MB 1: 128.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värka may have also been written as værka

Alternative forms or notes:
  • wärcar VML II þ 17: 1. wärkir VML I M 4: 2.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back