Värke

Old Swedish Dictionary - värke

Meaning of Old Swedish word "värke" (or værke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värke (værke)
verke, inrättning i vatten till fisks fångande. Jfr Schlyter, Ordbok 733; Rietz, Ordbok 813 f. partem quam habui in vtarsta werkænum in fløtasundum SD 4: 215 (1331). " at jak undt och gifwit hafwer. .. een wärka med tu lanaläge ib" NS 2: 91 (1409, nyare afskr.). om the werka som the af kolas haffde bigith i. .. kokala lfors tawistan tiil forfongh FH 1: 32 (1455, gammal afskr.). the wärka pa swder sydhan aff forsen ib. alle the werka the af kokala haffua i then offre forssen sculu vpp kastas och rensas ib. " met. .. werkum oc werkestadhum" ib 2: 92 (1432). ib 100 (1434). Jfr fastvirkis-, fiske-, vatn-, vatu-värke.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värke may have also been written as værke

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar. -iar: uärkia ÖGL B 29),
  • värka bygning ,
  • värka stadher
  • werke- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back