Värker

Old Swedish Dictionary - värker

Meaning of Old Swedish word "värker" (or værker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värker (værker)
RK, smärta, plåga. "hafþe han. .. väRK ok sar(s)öka" Lg.">Bu 15 þu. .. þolde saar ok saran väRK lib 76. vest þu. .. huru ma[n]gan väRK ok siukdom han giorþe ib 141. lägge. .. thz ther oppa som wäRKin (tandväRKen) innan är LB 1: 97. " thy haffuer iak hanska om thz saar at väRKer oc swede ther aff gaar" MD 352. fingu KLemming. 1862.">All syskine harmelika häMDh. .. oc sculw KLemming. 1862.">Al swa mz wäRK at the gatu ängin sin lim rättan quarrum hKLemming. 1862.">Aldit Lg.">Bil 289. ib 427. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 161, 2: 244. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 222, 223. vndana väRKir ib 182. " beskare plagha oc bitrare hiärtans väRKir (dolor cordis acerbior) var honom af gudz fadhors vanhedhir" ib 24. " wart han quitter stora öghna sot oc langlighan wäRKt" Lg 3: 372. lät han bera the kapona mz hedher ok läggia owir väRKin (det väRKeande stället) Lg.">Bil 830. " sidhan KLemming. 1862.">Alle väRKianna varo KLemning. 1860. SFSS.">Borto" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 22. " tha aff KLemming. 1862.">Allom thinom sarom väRKiane sökto til hiärtat" ib 268. " huru. .. KLemming. 1862.">Alle andre mine limi (ɔ: varo) grymmelica sargadhe mz mangom väRKiom ok pinom" ib 3: 299. " aminnnandis thina wäRKia" ib 4: 198. " aff hardhom veRKom" ib 2: 266. " j sarasta väRKiom" MP 1: 47. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. MB 2: 307. " reknadhe hon licammans angxla ok väRKia vara KLemming. 1862.">Aldra lättasta" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 85. " pinnona ok ysällena wäRKia" ib 1: 174. huxa christi pino besKLikhet ok stora wäRKia ok swidha ib 309. " ihesu christi pino wäRKia" VKR V .i siukdomsins väRKiom KL 353. " for hardha siukdomsins nödh oc pino oc väRKia" ib. " ldözsins väRKia gripo hona ib. ib 286. "MP 1. 117. KLemming. 1862.">Alla väRKia ängxilse ok sorgh som the tha hafdhe bödh han atiruända KL 411. MB 2: 404. - sorg. liak troor thet kom them soMPlika til wäRKe RK 1: (KLemming. 1862.">Albr) s. 214. - Jfr arma-, axla-, axla tanna-, ben-, bryst-, Lg.">Buk-, döds-, fota-, hiärta-, hovudh-, hovuds-, ikta-, inälva-, kirtla-, lar-, lända-, magha-, niura-, qveso-, qvidh-, qvids-, ryg-, ryl-, sara-, sidho-, sinu-, smatharma-, sorgha-, sporna-, tanna-, tharma-, öghna-., örna-väRKer samt arnväRKiar.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värker may have also been written as værker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wärdkir Bir 1: 161.
  • värk.
  • wärkt (sannolikt skriffel) Lg 3: 372.
  • -iar.
  • -iom.
  • verkom Bir 2: 266),
  • värks fulder
  • -fullir Bir 2: 173, 244, 3: l40),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back