Värkia

Old Swedish Dictionary - värkia

Meaning of Old Swedish word "värkia" (or værkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värkia Old Swedish word can mean:

värkia (værkia)
1) känna smärta, lida, våndas. han gat ängAlund liþughar älla lös wrþet ok värket sarleka ok öpte Bu 15. STodh han vp Allum limum heel swa at han änkte skAlf älla wärkte STenianus. Se Lg.">Bil 290. " the skulo skälwa oc wärkia som koma i barnsäng" MB 1: 433. " then som bla är oc werkiande aff slaghom" LB 7: 68. " af scurin limBer känne enkte och wärker ey" Ber 48 ; jfr 2. plågas, vara sjuk. lhan värker och kenne thz ey STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 63.
värkia (værkia)
2) värka, svida, göra ondt. är thz sua at thw sätir nakat hart mot honum af hulko hans tändir äntigia värkia (doleant) älla eghna äla sliöna STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 35. " hiärnin röris oc värkir hardelica" ib 60. förSTa howdhit wärkhir tha dröuas Alle limine GO 227 ; jfr 1. ib 526. " ä STaar fool ltil LBenith wärkir" ib 954. " en hoffuid opta wärker" LB 2: 52. skAl thz. .. thikkias vara. .. väl rätuiST. at howdiht som fordhom äruodhadhe opta i värdlinna fafänGO. .. skoli oc STundom värkia i gudz thiäniST (caput Aliquando dolere in servitio Dei) Bo 139 ; " jfr nedan äfvensom 1. tha hiärtat warkir" MD 81. - opers. sanctus lauerncius vreþ hans arm. sua at sarleka värkte Bu 418(här kan dock ett undersörSTådt armBer tänkas som subj. till värkete). thu hog mik swa at äpter wärker Al 2832. " tha scAl man lata sik sla ena adra som hetir sophena. .. oc människian scAl ey soSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna innan thz hon kännir wärkia (möjl. att fatta ss ack. pl. af värker) oc til thäs hon far blodlatit" LB 1: 98. - med dat. at os wärker äpter aat Al 6116. " mer wärkte thöm" STenianus. Se Lg.">Bil 236. " ib 719 huru qwinnonne wrkir j barnbyrdh" ST 356. mik värkte ey STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 322. " tha värkir honum j tändirna" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 35. " honum monde tha i hiärtath wärkia" Al 10071. " howdhit som fordhom äruodhadhe opta i världinna fafänGO Alt ther til at thy värkte (usque ad dolorem laBorait vaniate seculi)" Bo 139 ; " jfr ofvan. lath tegh i thith hierte werka vm thu gör nokoth moth thin gudh" MD 76.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värkia may have also been written as værkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • werka MD 76. warkia?: warkir ib 81. -ir, -te),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back