Värkmästare

Old Swedish Dictionary - värkmästare

Meaning of Old Swedish word "värkmästare" (or værkmæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värkmästare (værkmæstare)
förman för ett handtverksskrå, ålderman. klagar husbonden thz forre wärkestarom SO 6. " thettha fornempdha skal han göra aff enne hwlth j warkmestaranna huse thöm asyande" ib 16. " tha kalle wär[k]mestara kompanith saman ath skodha thessa gernich om hon är aff allom ostaffalikin" ib. " skulu wär[k]mestara fölghia honum a rastughu oc latha burskap winna" ib. " koma frömande swena til stadhen stempno dagha imellan hwilkin mesterman thöm behöfuer tha haffui thz mz werkmestarens orlof oc werkmestare samtykke thz mz fyrum brödrum" ib 30. tha magh verchemestarän i embeteno thet alldelis till rettha hinda ib 31. " här om skulu werkmestare haffua atwakth at thz ikke skeer" ib 49. ib 18, l19, 20, l22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, l47, 48, 52, 53 o. s. v. at noker aff verckmestarana SOm äre oldermen eller noker anner j embetet SOm nagat wylle dylia eller forsyma i tesse forscreffna schraa ib 155. SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 59 (1474). werkmestaren i gwlsmidz ämbethet i westeraars SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 143 (1489, eft. aftr. hos Langebek). - (?) ss tillnamn. hulkit fornempda steenhus. .. jöns skalm hafdhe salt hustru ingerdha förra bonda mattis werkmestara til forene SJ 83 (1438). " mälis män til fornempdan gardh oc tompt hinrik lang. . olaff wästman oc eskil werkmästare" ib 121 (1443). ib 82 (1439), 106 (1441).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värkmästare may have also been written as værkmæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wark- SO 14 (på två st.), 16, 29. wär- ib 14, 16 (på två st), 19, 20. wer- ib 230),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚴᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back