Varkunnan

Old Swedish Dictionary - varkunnan

Meaning of Old Swedish word "varkunnan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varkunnan Old Swedish word can mean:

varkunnan
1) medömkan, medlidande, förbarmande, barmhertighet. thänne vinskapin är. .. vtan gudz kärlek ok iämcristins älskogha ok warkunnan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 277. ib 2: 59, 3: 171. aff pinonna warkunnan Su 182. " hafuir hon warkunnan owir mik" KL 70. " greth iheSus af varkunnan. .. ouir them" MP 1: 248. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 86, 163. MB 2: 139. " varkunnan til dröfdha" MP 2: 74. ib 1: 306. " helsa them medh. .. myKLe ömkan oc varkunnan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 19. hafdhe thu han innärlica käran af allo hiärta tha ropadhe thu af store varkunnan oc sagdhe, o herra gudh hwat thu tholde for mina skuld ib 52. " nar han teer dröfdhom sanna varkonnan" MP 2: 74. " huxsins varkunnan ok barmhet j sina jamcristna thwingd ok plagho" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 170. " medh them som tharfuas liisa oc dispensera medh kärlek oc warkunnan" VKR 44. " warkunnanen oc milheten, huilka the wsle enga haffdho" Su 190. mz warkwnnans (coMPassionis) blodhe beguthin ib 51. " swa som stänker mz warkunnanna blodhe ib 417. "KLemning. 1860. SFSS.">Bo 180, 203, 216. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 119, 320. MB 2: 297. Lgren. 1866.">Ber 35. Su 195, 446. Lg 548.
varkunnan
2) önskansvärd, ömkansvärd sak. a hwat varkunnan ok ömko thätta är (qualis coMPassio) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 214.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -konnan MP 2: 74),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚴᚢᚿᚿᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back