Varkunsamber

Old Swedish Dictionary - varkunsamber

Meaning of Old Swedish word "varkunsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varkunsamber Old Swedish word can mean:

varkunsamber
1) varkunsam, medlidsam. " then som fulkompelika är milder oc warkundsaMBer" MB 1: 130. tholke thanka. .. göra människiona varkundsam (inducere compassionem) Bo 15. " o mildaste oc varkundsamasta gud ffadher" Lg 3: 105. MD (S) 210. JP 5. - med dat. at hon vare döhmiuk oc varkunsam vslom Bir 3: 319. - med prep. är waar herra aldra mildaster oc warkunsamaster ower alt sit handawärk MB 1: 130. " thän som swa warkundsaMByr är owir sins jämcristins skadha" JP 5. varkundsamBir mz sörghiandom Bir 2: 45. - Jfr ovarkunsaMBer.
varkunsamber
2) som väcker medlidande, förenad med känslor af medlidande, närgående. hon (JeSu återkomst från Egypten) är mild oc varkundsam at thänkia Bo 20. nw mötir os här faghir oc mild oc mykyt varkunsam (compassativa) huxilse ib 14. " o aldra warkunsammasta ord" Su 210.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • varkund-.
  • -sambyr JP 5.
  • -saam MD (S) 210. frf. vok. i änd. -sam-. -sammSu 210; JP 5 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚴᚢᚿᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back