Varkunsämi

Old Swedish Dictionary - varkunsämi

Meaning of Old Swedish word "varkunsämi" (or varkunsæmi) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varkunsämi (varkunsæmi)
medlidande, medömkan, tå han thz (att flugor orenade den ofärdiges sår) så, tå bar han widh warkunsämi KS 41 (107, 45).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so varkunsämi may have also been written as varkunsæmi

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚴᚢᚿᛋᛅᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back