Varlika

Old Swedish Dictionary - varlika

Meaning of Old Swedish word "varlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varlika Old Swedish word can mean:

varlika
L.
varlika
1) varsamt, försiktigt, varligt. varlica (c aute) väghia oc fly vndan thera gäld ther os hata Bo 161. " at han säti warlika sina fötir nidhir" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 312. ib 2: 6. warlika lagdho the the skrefft iblandh stenana Lg 437. hog warliga Di 84. " han foor lönlika oc warlika fiärren om kring" MB 1: 231. ib 2: 238. PM XXXII, XXXVII. - med försiktighet, med klokhet. skal kunughur warlika huxa ok rådha medh rikesins rådh, vm then owin är rikesins makt of starkr KS 75 (184, 82). - endast med försiktighet, icke gärna. loua warlika ok lasta warlikare (lauda parec, viutpera parcius) KS 21 (52, 23). tu skalt. .. uarlika läggia tik i nokrom wådha ib 23 (56, 25).
varlika
2) upPMärKSamt, med aktgifvenhet. stat. .. warleka i hans (Guds) asyn i böna tima, at sömpnen skuli ey nidhertrykkia thina siäl LfK 198. - Jfr ovarlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -liga.
  • -leka )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back