Varliker

Old Swedish Dictionary - varliker

Meaning of Old Swedish word "varliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varliker Old Swedish word can mean:

varliker
1) varsam, försiktig. " göre thz mz skällikhet ok varlike atuakt (catuela)" Bir 3: 305.
varliker
2) försiktig, trygg. thet beffuises vara varligit (cautum).. . at the tingh som aff kerlige akt clostren tilgiffne varda. medh breffuom ok incighlom skulo stadfästes SD 1: 647. - Jfr ovarliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ligit SD 1: 647),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back