Värma

Old Swedish Dictionary - värma

Meaning of Old Swedish word "värma" (or værma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värma (værma)
värma. "eg. och bildl. swa som en stekare wärmer watn om wintrin litla lstund mz elde, thz som ey wordhe wärmpt for soma tiidh aff natwro" MB 1: 293. LB 7: 199. naar hon (själen).. . sinna synda illa loktandhe röther sywdher oc wärmer i angrande hiärtans grytho Lgren. 1875.">LfK 85. " tha solinna skin kom owir thera (trädens) högxta skata oc värme them" Lg 69. " Alexander. .. lot then ridder wärma wäl" Al 5673. " tok hon han j sin fangu ok lagdhe han thätlica til sit bryst oc värmde han mz kiinbeneno ok brysteno" Bir 3: 281. " han war. .. brinnande j kärlek swa som eldir wärmande kAlla" ib 1: 302. " j thy at thu Alla owergiffna syndara samansakar j thit mildelika sköt oc höl loc wärmir wndir lnadhina mantil" Su 206. tholike thanka. .. värma hiärtat Bo 15. (han ɔ: skinkiortiliin).. . wärme for köld Bir 1: 287. " ey wärme likamlikin mantul vtan han bärs" ib 279. " wärmer han (ɔ: oskapdhir ande) ok gör hita ey af nakrom skapadom thingom vtan aff sik siälfwom" ib 186.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värma may have also been written as værma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vermader LB 7: 199.
  • ln.
  • wärmp åt MB 1: 293 (kan fattas ss n. af varmber). imperat. werma LB 7: 199 ),
  • värma sik , värma sig. leg. och bildl. petrus sat vidh eld ok värme sik MP 2: 13. " mädhan han älskadhe ok älskar os swa mykyt hetelica tha skullom vi os vidh tholkan oc swa storan eld ley at enast värma. vtan än bränna" Bo 242. - refl. värmas, värma sig; värmas, blifva varm. eg. och bildl. the. .. vptändo eld at wi lmattom wärmas äftig räghn ok frost hwilkin wi lhafdhom tholt KL 175. " tha konungin. .. böriade innantil at wärmas aff starko wiine (incaluisset mero)" MB 2: 180. " renliffnadz stadgha, oc hälgha fädhra skipan, aff hwilkom. .. the som kalle waro wärmdos oc hitadhos (de quibus. .. frigidi incauerunt)" Bir 4: 7. swa som bärghit staar a mot solinne, swa stodh syndin mot mik at thessin siälin skulde ey hannas älla wärmas af minom kärlek (afficeretur caritate mea ib 1: 221. " thz (hjärtat) forma aldre wärmas ok ey vpsta til min kärlek" ib 149. " huru kan iak wärmas (calefieri) mz tholikom lhulke som ey hafwa rätta tro" ib 120.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back