Värman

Old Swedish Dictionary - värman

Meaning of Old Swedish word "värman" (or værman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värman (værman)
Fdan. værmen: molendinum aut clausuram psciummque wlgariter dictur værmen siue fiscagarth SD 1: 296 (1241, gammal afskr.; urkund utfördad af ärkebiskopen i Lund). Jfr Småländska ortnamnet Värmanshult (se Hellquist, Sjönamn 746) och Sv. dial värmsel, Isl. vermsl, källa som framväller ur djupet och icke tillfryser, strömdrag]. Jfr alavärman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värman may have also been written as værman

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -en )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back