Varmber

Old Swedish Dictionary - varmber

Meaning of Old Swedish word "varmber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varmber
varm. " mote hiärtano var han litet varmBer" KL 317. " för wardhir skon armir än fothin wardhir warmKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" GO 42. " warm sängh ok latir drängh the skilias nödhogh aat" ib 874. " badha sigh j thera varmo blodhe" Bil 565. " tak värma kwinno myolk" LB 10: 6. warmpnt watn ib 3: 60 ; " jfr s. 147. wärm KLädhe" MB 1: 135. " swnnan wädrith hwilkit som är blit och wärmt" Ber 182. " swa höghfärdhas the aff faghrom KLädhom mädhan the kunno tho ey varme vardha vtan mik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 201. ib 40. " räckte vel aat bade värmt oc kalt (både varm och kall mat)" MD 355. - Bildl. jak weth thina gärninga för thy thu är ey kaaldher ey oc wärmKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir jak wille at thu waare antiggia kaller ällir värmer, än föret thy at thu är lyoe oc ey kaldher, oc ey wärmer tiLByria iak at vpspya tik w mynom mwnne MB 2: 388-9.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wärmbir MB 2: 338. " värmer ib. wärmer" ib 339. n- warmt LB 3: 93. warmpnt ib 60; jfr s. 147. värmt MD 355.
  • wärmt Ber 182. ack.
  • värma LB 10: 6 (på två st.). pl. ack. n. wärm MB 1: 135 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back