Värmestuva

Old Swedish Dictionary - värmestuva

Meaning of Old Swedish word "värmestuva" (or værmestuva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värmestuva Old Swedish word can mean:

värmestuva (værmestuva)
1) rum som uppvärmes el. lkan uppvärmas, varmt rum. the haffdo got herberge jnnan sowa stekare hwss ok werme stuffwa LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2633 (kanske snarast: badstuga, badrum; jfr 2).
värmestuva (værmestuva)
2) badstuga; (ång- el. svettbad. thw skal loptha til warma stwo gaa LB 6: 281. werme stoffwa eentidh i manadhenom ib 3. 112.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värmestuva may have also been written as værmestuva

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • werme stoffwa.
  • warma stwa ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛘᚽᛋᛏᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back