Värnare

Old Swedish Dictionary - värnare

Meaning of Old Swedish word "värnare" (or værnare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värnare Old Swedish word can mean:

värnare (værnare)
1) försvarare, beskyddare. han (Josef) vr. .. raskaSTir värnare (defensor) mot thom som bakdantadhe ok taladho mot minom jomfrudom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 160. " rikesins älla landzsins höffdinghe i hwilkins lande cloSTrit är, skal them wara forsware oc wärnare" ib 4: 39. ib 38. VKR 81. thär til at han sculde kunnughas alle väruldine vara. .. thera heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha kyrkio värnare Gr (Cod. D) 417. iomfrunnar gömare ok wernare af myklom wadha STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 487. " thu äST varnain owir mina höghro hand (protecio mea super manum dexteram meam)" Bo 109. rädz ey abraham ty at iak är thin värnare (protector) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 81. " herra gudh alzwaloghir min wernare oc hielpare" ST 265. preSTane. .. til honom kallado som altidh haffde warit jwda folksens värnare MB 2: 324. ib 154. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 542.
värnare (værnare)
2) förfäktare? thera dyrkan värnare som ey inz san vara mz nakrom skälom Gr 281.
värnare (værnare)
3) man tillhörande en fäSTnings vaktmanskap el. garnison. the. .. satto j alla the (näml. STäderna) wärnara (cuSTodiam) MB 2: 247. " the dorgho jn före STadhen loppen oc kwnno ey in koma för thy at appol[o]nius haffdhe sina wärnara ther inne (cuSTodia Apollonii loppe erat)" ib 254.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värnare may have also been written as værnare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vänäre Lg 3: 542),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back