Värnilse f.

Old Swedish Dictionary - värnilse f.

Meaning of Old Swedish word "värnilse f." (or værnilse f.) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värnilse f. (værnilse f.)
försvar, beskydd. " sannindenna wärn oc wärnilse" LfK 52. gudz värnilse (protectione) honom närwarande MB 2: 320. (värnilse sannolikt för vämilse (se vämilse 1): ihesus christus sputtadhe hannande duMBans tungo gifuande os värnilse mot ofmykle oc ofräselika ätan ok drikkan MP 1: 267 .)

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värnilse f. may have also been written as værnilse f.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿᛁᛚᛋᚽ::ᚠ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back