Värnlös

Old Swedish Dictionary - värnlös

Meaning of Old Swedish word "värnlös" (or værnløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värnlös (værnløs)
värnlös. " mykyn orätter. .. skedhe. .. wärnlösom barnom" Lg 3: 183. " fran vernlösa enchor oc faderlöss barn" HSH 20: 260 (1508). ib 255 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värnlös may have also been written as værnløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back