Värnstadher

Old Swedish Dictionary - värnstadher

Meaning of Old Swedish word "värnstadher" (or værnstadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värnstadher (værnstadher)
befäst plats, fästning, borg. han. .. fik alla theris wärn städher (omnem munitionem) MB 2: 147. " jonatas. .. betänkte at wpbyggia alla wärnstädher (præsidia) j iwdea. oc alla mwra j iherusalem" ib 264. " symom. .. bygdhe oc bemannade värn städher mz höghom oc starkom mwrom porthom oc laasom oc alzkons spisningh" ib 268. the jwdel som än handa mällan haffdo naghra wärn städher (opportunas munitiones) ib 310. " sände han alt qwinfolket oc barnen oc haaffwor jn til värn stadhen carmon" ib 316. " konungin vndirstandis at jwdhanna konst oc diärfhet war j wärn städhena starkhet, drogh in til betsuram som war wärn stadhen then starkaste" ib 3420. " phholomeus. .. ledde them jn j en wärn stadh (munitiunculam) som han bygt haffde ib 278. jwdas. .. fan j en värn stadh (præsidio) aff thimothei sälskap X M män" ib 316. ib 255, 259, 265, 274, 311, 312. Jfr värna stadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värnstadher may have also been written as værnstadher

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿᛋᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back