Värra

Old Swedish Dictionary - värra

Meaning of Old Swedish word "värra" (or værra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värra (værra)
L. - refl. värras, blifva värre el. sämre, försämras, förderfvas, taga skada. huilke rätwislika oc mildelika i blandh ondha liffuandis, ey wärras aff thera ondha äptherdömom Su 60. " ther somi wärras af annars straffan, ther wil hon göra sich stort siäla gangn" Lg 3: 505. - Jfr forvärra.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värra may have also been written as værra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back