Värre

Old Swedish Dictionary - värre

Meaning of Old Swedish word "värre" (or værre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värre Old Swedish word can mean:

värre (værre)
L. A) koKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP.
värre (værre)
1) sämre; mera underhKLemming. 1862.">Altig, mindre värdefull pläx at giuas herromen huete brödh, oc KLemming. 1862.">Almoghanom thz brödh som nakat är värra (deterio) oc hundomen gifs thridhia brödhit som än är sämbra KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 64. " thz skulle hällir älaskas som ärlicare är oc meera än thz som mindra oc värra är" ib 3: 120. hiut wärra swerDit Di 49. ib 50. " ä röris kiff aff thz värra hiwl" GO 73. " badho fat oc Diska oppa thz KLemning. 1860. SFSS.">Bordh the waro ey aff wärre stena än aff smaragdo rena aff etnico oc amatist oc aff margartiis" KLemming. 1862.">Al 8189. ib 4646. ther waro KLemming. 1862.">Alla handa kar entke wär än aff gullith KLar ib 4638. " han scKLemming. 1862.">Al hawa swa GOþan häst, at han se wäl wärþer fyrutighi maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer, bätre oc ey värre" SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). ib 478. " han bytte til werre oc jcke til bätre Upplands LagmanSDomKLemning. 1860. SFSS.">Bok 1490-94 s. l30. kom war härra jheSus hit til oss. .. som. .. milder köpman for wart bästa gagn skul Sua ath han j sina köpslagan gaff vth GOda wärdöra the oss äwärdelika waro ganglika ok toh j gen til sik wärre wärdöra" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 299.
värre (værre)
2) sämre, mindre dugande, svagare. jak will äy heta wärra smid än han Di 46. " the vplendzsko waro mykit färre ok rytzane waro mykit flere oc wärre" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1543
värre (værre)
3) värre, svårare, smärtsammare. ljlt är ey GOth for än wärra komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir (carius est carum si pregustatur amarum) GO 185. " wärre är spot än skadhi" ib 287. " är thä sorgh wärrä som sidharst komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir ib 522. "
värre (værre)
4) svårare, olycKLigare. " hwath doom är wärre i KLemming. 1862.">Alla lagha än wara ofräls i sina dagha" KLemming. 1862.">Al 7309.
värre (værre)
5) värre, svårare, elakare. " hwa ey födhir kat KLemming. 1862.">Alla (för älla) hund han födhir än wärra wäe" GO 717. ond är ey GOdh för än annar komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir wärre ib 996. - med dat. tha leGOdreng han wardher hoffman engen är KLemning. 1860. SFSS.">Bondanom wärre en han KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 256. värre, längre gången i ondska. nu hauar þin kuna Sua vänt mina. at hon är nu värre än þin Lg.">Bu 187. - n. abs.
värre (værre)
1) sämre el. svårare (ställning). hwar riddera ok swena warda fordriffne. .. tha sökia the gerna en ädela herra for bätra skuld oc ey for wärra (för att få det bättre och ej värre) FK 1: 963. the föLgdo ä tha thera retta herra thz ginge til bäträ älla wärra (d. v. s. det måtte gå väl el. illa, uggången måtte blifva bätte el. sämre) ib 1853.
värre (værre)
2) värre tillstånd, större ondska, at syndoghe män fKLemming. 1862.">Alla j värra (in deterius) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: l167.
värre (værre)
3) värre förhållande, värre utseende. waradach. .. sagdhe aff thera (apostlarne Simons och Judas´) wisom lok dyghdum. zoroas oz arfaxath waro ther när ok wändo thz KLemming. 1862.">Alt til wärra (d. v. ls. ltydde det KLemming. 1862.">Allt till det värsta). ok sagdhe them wara fKLemming. 1862.">Alsar Lg.">Bil 235 - n. värra, adv.
värre (værre)
1) svårare, smärtsammare. honom war wärra om (han sörje mer för) sina syster, än om sik siälffwn Lg 3: 322.
värre (værre)
2) värre, beKLagligare, sorgligare. thy är (var) värra eg. derför är (var) det (så mycket) värre; tyvärr, beKLagligtvis, sorgligt att omtKLemming. 1862.">Ala. the ära dödhe thy är werra KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4273. " ib l4471, (KLemming. 1862.">Albr) s. 211. "KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 72. " han doo affbrat oc thy var verra" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 237. " thy är mik värra, eg. derför är det så mycket värre för mig; ty värr. thy är mik wärre wm tässa thins lofs. .. söthet. .. badhe styKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKis storlika mi t länktande hiärta oc swa innan til lsarghas aff änmgxlige sorgh" Su 343. - thy är mik värra, eg. deför är det för mig (så mycket) värre att; ty värr. thy är mik wslom wärre (heu proh dolor me miserum), at jak haffwer mik swa bekymbrat mz wärdzsliksom gerninGOm oc astunDilsom Su 283. - är mik thäs värra ta, d. s. thz kan skee han seer mik wäl mz eno sino osynlica ögha, mz hwilko han seer KLemming. 1862.">All thing. .. än är mik thäs werre at kärlekin läther sik ey ther aat nöghia Su 272. - thäs mik värra at, d. s. huat mykit GOt jak matte haffua gjort j swa lanGOm tima. .. oc thäs mik wärra, at ljak lenkte giorde Su 242.
värre (værre)
3) mindre. hwilkin ther wärra kan (förmår mindre, är underlägsen) skKLemming. 1862.">Al mist huffuoDit Di 46. - Jfr vär. B) Superl.-
värre (værre)
1) sämst, minst värdefull. tha laGO ther iij [3] skip [i] elffuena oc regbKLemming. 1862.">Ald wilde haffua thz bezsta. seuekä bad hanum taga thz werste tha tog regblad thz werste D 175.
värre (værre)
2) sämst, odugligast, svagast KLemming. 1862.">Alexander sattis a sin häst becefKLemming. 1862.">Alus han war ey wärst (d. v. s. lvar myckt duktig, mycket staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) KLemming. 1862.">Al 3268.
värre (værre)
3) värst, mest fördeflig, mest farlig. j thysto vatne äro orma värste GO 68. ib 439.
värre (værre)
4) värst, svårast, elakast. med dat. frändhir äru wslum wärst sagdhe räff til rödha hunda GO 1066. ib 484. wsKLemming. 1862.">Al man är wslum wärst ib 993. - värst, elakast, ondskefullast. mannin i hwilkom wärste Diäfuul var KL 163. " som han hafdhe varit nakar snödhaste mandrapare oc värste röuar" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. " thw äst en fwl qwinnaotroen oc KLemming. 1862.">Aldra wäste qwinna" ProsaDikter 157 (jfr ib 173). - i bst. n. nyuttjadt Subantivt: värsta, värsta, skada. wil jach nw wara oppa tith wärstha Di 259. " at jach vil effter hans wärsta ga" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5443. jach haffuer. .. KLemming. 1862.">Aldey effter jdhart wärsta farith ib 5533. KLemming. 1862.">Alth thz kesaren bödh för iomfrwna wärstha Lg 3: 144. - n. värst, adv.
värre (værre)
1) värst, svårast. " mange äro kre swena värst är honum draghir" GO 534.
värre (værre)
2) värst, på det mest ondskefulla sätt. ä þa þu giorþe KLemming. 1862.">Aldra bäst þe tKLemming. 1862.">Alaþo vm þik KLemming. 1862.">Aldra värst Lg.">Bu 77. þa baþ han bäzt for þöm hanom giorþe värst ib 198.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värre may have also been written as værre

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back