Värs

Old Swedish Dictionary - värs

Meaning of Old Swedish word "värs" (or værs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värs (værs)
vers, versrad; grupp af »två el. flere med hvarandra förbundna versrader, verspar, STrof, underafdelning af sång el. pASlm i bibeln; liturgiskt använd kort text. thenne sanger oc Alder psAltarin, oc marghe andre sanga i the hälghe script waaro diktadhe a hebreisko tungo mz fASgher wers (Cod. B metär 558), oc mz wäl fäldom ordhom, oc til lika lagdhom oc fore thy gat ey sanctus ieronimus eller nakar som bibliam wände aff hebreiske tungo oc til latine eller gretzske gömpt wärsa (Cod. B metärs 558) natwra mz samafäldom ordhom, oc til lika laghdom antiggia i thenna sang eller androm " MB 1: 319. " sancrus aMBrosius döpte han (AuguSTinus) pAScha apton tha hördus ängla siwnga iwi funkari te deum laudamus ok auguSTinus swarade te dominum confitemur. oc swa swngo the badhe aMBrosius ok auguSTinus Allan thän sangh wt förSTa sinne ä hwar thera sin wärs" STenianus. Se Lg.">Bil 649. " han fäSTe criSTna thro mz hedhnom bokum, ok samadhe (för samnadhe?) theskyns poeta vers j bökir" ib 677. " en thima en versare diktadhe hans epitaphium ok wandhadhis wm leth ordh j versenom kom gudhz ängil ok fylte thz afat var ok är versin swa hac Sunt in fossa. bede venraSTenianus. Se Lg.">Bilis ossa" ib 741. ST 157. " tha giordhe then hälghe mannin thetta werSTi fragmina verborum tutiuilus collighet horum ib 162. han lät hugga i STenin en wärs. .. han ludde swa hwa än wilt thiit iak Alexander kom Alt hiit" Al 7399, scriff tessa forscrifna verser oppo papper AS 108. läss wersenar ib. " ljacobus. .. bödh hanum läsa en värs j psAltaranum: dominus soluit compeditos dominus erigit elios" STenianus. Se Lg.">Bil 163. " et wärs j psAltarenum ib 257. then som läs thusanda värs vtan atuakt" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 299. " hvru vare fru buþs[a]ps värs (d. v. s. Ave Maria): är hänne luuar ok värþogar u 6. "ST 203. ropa oppa iomfru mariam, oc bidh hona thik hielpa oc läs thenna wersin maria mater gracie, mater misericordie, tu nos ab hoSTe protege, et hora mortis Suscipe ib 236. " thentidh han hafdhe thetta wersit läsith" ib. " epiSTola. .. graduAle. .. verSus, versin j graduAle (ɔ: teknar), at wi widhertorffuom gudz hiälp oc nadh j tässo wtläghe Alleluia. .. verSus, versin j Alleulia teknar godha gerninga" Su 311. at Alleluia siongx ather äpter versin ib. lJfr helso-, latins-, mat-, sAltara-värs.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värs may have also been written as værs

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • verser AS 108.
  • wersenar ib. " ss n. pl. lika med sing.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back