Varsäþ

Old Swedish Dictionary - varsäþ

Meaning of Old Swedish word "varsäþ" (or varsæþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varsäþ (varsæþ)
vårsåDD, såning om våren. togh. .. ragwaldh til waarsädhen aff conuentit iiij spen korn i!UDDA_TECKEN? (1 1/2) spen haffra j (1) carp ärter FM 78 (1483).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so varsäþ may have also been written as varsæþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • waarsädh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛋᛅᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back