Vartekn

Old Swedish Dictionary - vartekn

Meaning of Old Swedish word "vartekn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vartekn Old Swedish word can mean:

vartekn
och vartekne,
vartekn
1) bekräftande tecken, tecken som bekräftar en utsagas sanning, bevis. sände. .. konung erik sit enkannelika budh oc wartekn medh hanom (MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansgarius) til konungen i suerike MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 225. " gifwin mik idhra bradz til eeth wartekn, at mine frändir oc wini magho thes heldir thro mik thz iak hafwir idhir seeth" ST 52. hans siel är iordhat nu när diäflomen j hälfwite, oc thz är til skiel loc wartekne at hans hiärta är ekke j hans kroppe ib 497. " thzta skal wara tik för wartekn, at iak ihesu modher maria haffuer mz tik talat" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 67. hon. .. fan sant wartekn aff rosenne som oppran aff riddarans mwn ib 68. " gaff sanctus petrus sancto seruacio en nykil. .. til eth war tekne, ällar eth wiST tekn, at han matte opp läsa porthen til äwerdeliket liff allom som hans hiälp begära" ib 164. wil jak wara och kallas thera fadher, oc thz til wartekn (in hujus signum) tha wnner jak them twa fordeela STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 103. ST 443.
vartekn
2) tecken, kännetecken, kännemärke. at os ingangndis j landith. sant warttekn (signum) wardher beteknat mz thzta samma rödha silkis toghit äller repit MB 2: 7.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • warttekn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛏᚽᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back