Varþa

Old Swedish Dictionary - varþa

Meaning of Old Swedish word "varþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varþa Old Swedish word can mean:

varþa
ÊL.
varþa
1) varda, blifva till, uppSTå. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flurum lundom ma maþar varþa EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 62. " sagdhe gudh. .. wardhe liws oc iämskyt wardh liws" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 155. " the (Adam och Eva) waro iämskyt the wordho swa wäxen som tilhörir människio na-. twro, tha hon är thrätighi aara gamul" ib 1. " swa är wordhin siätte daghin" ib 157. " swa wardh (sannolikt för war) wordhin fäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPte daghin" ib. " vise mäSTara spordho oc letadho hwru wärdlin wardh" ib 31. " mz et ordh gudh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wardh (för wardha) badh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6695. ib 10427. - varda, uppkomma. med prep. af. swa är wordhin aff qwälde oc morghen en dagher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 155. enkte annath qwinkön wardh tha lund aff karlkyne ib 85. förSTa ar pauadoms sancti petri varþ paulus af saulo EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 99. - blifva, göras (af el. med). tha han skikkat haffde, hwat aff the dödha kroppana wardha skulle EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 193. - blifva (af), ske (med). hwat är af thik wordhit (hvar har du blifvit af, hvart har du tagit vägen?) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26. STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 852. - blIva, förvandlas till. worþo. .. STenar af STrand smargDi EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 159. hänna hugher. .. wardh andelikin aff kötlikum STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 264. JSTrand. 1853.">Fr 4.
varþa
2) varda, blifva. " ss kopula. vilt þu at iak varþe criSTen" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 152. " varþ craton criSTen ib. GrySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar karl kuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar mot hanom fäghin ok warþar ofäghin" ib 19. " han gat ängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alund liþughar älla lös wrþet" ib 15. " hon skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hälagh warþa u moþor liue" ib 4. han saghþe. .. sik wrþen blindan viþ ofskärt skin ib 526. " wardh ey wredher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 191. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle the örlöghis män. .. som war herra wardh (sannolikt för war) wredher wordhin" ib 432. " tha hafhdo. .. män wordhith misiäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne" ib 101. ib433. wardha ar hwilt eller rödh ib 363. " han wardher ther sin waanda qwit" MD 387. " han warhDir mykin (erit magnus)" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. thu äST heel wurdhin aff thinom siukdom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 80. tha han wardh (sannolikt för war) wurdhin swa gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ib 33. haffde konungen lenger biit ok haffde ey tha mz them STriit tha haffdo bönderne worDit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere ok thera här haffde worDit mere STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4126-7. STöSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir thz hiärtat som är worDit krankt aff nokrom räddogha LB 3: 50. wankunnoghe men vndra oc kunno ey finna hwru thz är swa wordhit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 293. " thz matte samuledh wardha aff natwro krpt" ib. " natSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alia varþ illa viþ" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 519. vardh han rädDir oc illa vidhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 23. " j STonden op oc varden til räka" MD 349. " gör han päningen til sin herra han wärder om inthe" ib (S) 251. medhan war nadhughe herra konung erik medh rikesins radh oc män innan Suerike är ower ena worDin STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1396). " tha wart konungenom thz til radha" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 80. " mik wart tha til radhä at hugga ok dräpa them ther badha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl (Cod. C) 1674. " vi vordhom til radha thiit at fara" STrand. 1853.">Fr 1106. han. .. varþ þäs STaz biscoper EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 183. " at mö var moþer vorþen" ib 64. " karl karsson. .. skulle haffwa wordhit präSTer" Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.">BK 211. brodher larens erici skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al snart wardha preSTher STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXV. " worder jak hans man" Di 58. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre worde wy nw GOde wenner mer" ib 157. " tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han wardha min gudh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 220. thentidh. .. sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alomon war konugir wurdhin, fik ioab wita at konugin wilde lata göra honom ont ST 350. han är thän STenin som. .. är. .. wrdhen hyrno STenin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 137. " manin vart STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir blodh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. " iak taker thik vnder mina wärn, oc iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wardha thik otSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alika mykin lön (EGo protector tuus Sum et merces tua magna nimis)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 182.
varþa
3) ss hjälpverb i förening med part. pret. för att uttrycka omskrifning af passIv form: blifva. vtan the warþin ateSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alläþir mäþ konougs mathum SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). sköSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flös therrä GOz thär thät wärþer funnit mäþ ib. " vtan þän vrättir wärthe optare giordther" ib 670. " þär til var skuld varþer gulden" ib 5: 562 (1346). " at thässkyns man wardher fore honum ledder" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 362. " om hon (muskot) wärDir ätin om morGOnin" LB 3: 50. " om han löSTer varder" Gren. 1875.">LfK 239. " wardher STrand. 1853.">Friiheet STrand. 1853.">Fra tik wilt tha är thz betzSTa nidher spilt" MD 391. " tha warder ioseps haar skorith, oc han wardh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäddr, oc opledder til konungen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 237. " hur waar STrand. 1853.">Fru warþ förST scapath" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " sanctus iacoEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus varþ dräpin a vara STrand. 1853.">Fru dagh gen pascom" ib 166. " tha biscopin slaghin wardh" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 166 (1376). " hans siel wardh fördh for gudz doom" ST 351. " weland for j jwtland. oc wort ther wäll vntfangin" Di 57. " mz thetta ordh tha wardh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt giort" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6697. " wart knuter til konung wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 45. thenne STahder kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alladhis förST geEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus. .. sidhan wardh han kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alladher luza. .. sidhan kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alladhis han sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem. .. sidhan wardh han kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alladher betel aff iacob STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 220. " hulke förST lidhw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the pynor som tu nw seet hafuer ok pa thz siizta vorte draghna jn j tessa pyno Gren. 1875.">LfK 229. them wart tha venlika föEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgt til STrand" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 119. " för skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al nokon hielm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLöffwen worden (för worda)" Di 10. " at iak ekke haffde Grepin worDin (för -it)" ib 113.
varþa
4) blifva (till), öfvergå (till). varþ sva näSTan gul at mässing EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 114. varþ gul at miöl ib 189. " worþo iamskyt þore Grena at gulle" ib 152. " tha waro onde ängla wordhne at mySTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 155. " at mold skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu wardha" ib 162. iämskyt wänDis wanDin, oc wardh at orme ib 293. mäSTarene kaSTadho sina wänder STrand. 1853.">Fram, oc wändos the oc wordho at ormom ib. " wardr åt änGO wåld ok ära hans" KS 16 (40, 17). bärghin skulu. .. til asko at vardha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 34.
varþa
5) blifva, blifva anledning (för ngn till ngt). nu förþe þu mik þän gäST. mik varþar tel langan þugga EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. " han spurþe þöm huat hanom varþ tel döþa (d. v. s. hvad som vållade hans död)" ib 137. STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 269. " thz må warda rikeno til mykin skadha ok dröuilse" KS 74 (183, 81).
varþa
6) blifva, uppSTå, inträda, inträffa. wardh mykin sylt i landeno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 209. " vardh ginSTan STor iordh dyn" Gr 302. tekn sculu vardha j mananom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. " vardh ibland STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghan SToor ghny oc mykin thrätta" Ansg 229. " tror jak ath tha skwlle wardha bätre rolighet" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXV. " om sa är ath blodhwithe varth" SEG 119. huxa. .. at bådhe ilt ok GOt warda må KS 22 (53, 24). " huxa ok varna thz som warda må" ib (53, 23). " i morGOn faa vij vitha huad ther om worda skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All (huru därmed skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All gå)" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 295 (1501). " om raadet haffde ther anners til swarat, haffde wordeth eth menigt oploop i STaden thera i mellen" ib 5: 224 (1507). - blifva, komma; STunda. þät (ɔ: oleum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flytar litet þa varen varþar (Cod. C oarin wardher 962) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 142. - ske, hända. Sua giorþe criSToforus ok Sua varþ EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 499. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre vardher thz at iak rymir" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 427. " thz wardhir mangt i marghom daghom" GO 1041. " vardhe thin vili" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 10. - ske, blifva till del, vederfaras. bwat i bidhiande bedhins. troin thy at i skulin thz faa oc thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al idhir vardha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 103. " thenna thin bön skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al tik wardha (d. v. s. uppfyllas)" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 710. " tha wardh honom om sith hierta we" MD (S) 299. " han war döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdh tiil eelDin haarda än kunde henne ekke thz warda" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 388.
varþa
7) komma (till el. i). þera lika baros for andream ok vorþe tel lifs äpte hans bönom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 137. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre wardha (för wardher?) iudha rike til äro ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre thrifs war släkt sidhan thz (det heliga korset) wardher vpuiST (musquam. .. extunc gens Judæorum rEGnabit)" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 86. iak wardher siälfwr i kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla Gripta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10250.
varþa
8) komma STrand. 1853.">Fram; blifva möjlig. þa hanom varþ ägte tel anSuara (då han ingenting kunde svara) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 20. " quide huat hanom wrþe tel anzurara ib. "
varþa
med en inf. STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildande omskrifning af futurum wardher adam särdelis opSTanda oc särdelis ewa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 89. " nw wardhom wi swara oc lösa thera skiäl" ib 32. " wardher ther giwas til fulkomin skäl" ib 146. " nw wardhom wi s hurw the tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala oc höra likamlöse" ib 56. " hwath thu hafuer. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borghath mik thz vardher iak nu at giälda thik" Iv 3386. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 98. Iv 2280, 4935, 4505. 13) i förbindelse med part. pres. i sht för att STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilda omskrifning af futurum el. konDitionSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alis. tha i förens for wärulz wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldh tha wardhin i ey siälfue tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alande (non. .. vos eSTis qui loquimini) vtan thän häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 556 " om naghre wrange män warda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flyande STrand. 1853.">Fran them oc til idher. antwardhen them atir symoni" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 275. Su 325. j them personis som warda komande j thenna rEGlo Bir 4: 109. " huilke seandhe wardha (viSuri Sunt) thz rädelika änlithet" Su 95. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla them tässa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok läsande warhda (lecuri Sunt)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 296. " här äpther wardher thz (folket) aat nywtande theris sälskap som GOdhe äru (fiet socius STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bornorum)" ib 294. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All then dell j then GOde erlige fSTrand. 1853.">Frw och hennes kere dotther. .. pa myne wEGne tillsäginDis worde" FM 592 (1513). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 331, 335. VKR 44. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 630, 697. jac. .. befSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar forsvriffne swerigis rad eller GOdha men til for[neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP]d hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlmSTadh til möte kommande worda. .. at atskilia. .. om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the erinde STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 36 (1474). om then GOde firv, firw ingeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh, her komanDis vordhe eller noGOn annen pa hennis väghna her noGOn deel pa eskenDis vorde pa min döde herris väghna FM 189 (1504).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hwardha SD NS 1: 61 (1401).
 • waarþa VML II Kr 5 ind. i var. vordha Bir 2: 6, 9, 51, 54.
 • worda BSH 4: 36 (1474), 295 (1501); RK 2: 4219,
 • wordhä Di 78.
 • worthä FM 186 (1504).
 • worde Di 152.
 • wärdha Bir 4: 159 ; Ber 7 ; LB 3: 47.
 • värþä VGL I Md 14: 1. wärþä UplL Kk 6: pr.; Bjärk. 13: 2. värda Lg 3: 552.
 • varþer.
 • wardþer SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). wardþir ib. warþar Bu 19.
 • warthar SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). vaþer VGL II G 2, þ 50, Forn 29. vaþar Bir 4: (Avt) 185 (på tvpå st.). wordher RK 2: 2725.
 • worder Di 58 o. s. v; FM 461 (1510).
 • värþer VGL I K 5 o. s. v. wärþer SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). värder VGL I K 12. wärder MD (S) 251.
 • wärdir LB 3: 50.
 • uerdher VGL I K 7; pr. väþer ib II Add. 6: 3. wäþer ib R ind. 19 þ 25. wäþär ÖGL Dr ind. 10 i var.; Bjärk. 11: 6, 12: 2. wäþar VJL II Kr 21 i var.
 • varþom.
 • vardha Di 225.
 • wardha MD 192.
 • warda Di 62, 87, 188.
 • wordhä FM 186 (1504).
 • wordom MD 8.
 • worde Di 157. 2 pers. wardhen MB 1: 160.
 • warden MD 8.
 • worde FM 592 (1513).
 • varþe.
 • worde Di 194.
 • wärthe SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). uärði VGL I Br 3.
 • warþin VML II Kr 21; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.).
 • wart RK 1: 45 o. s. v; Di 57 ; Va 5 o. s. v; MD 387, 447.
 • warth ST 117.
 • word Di 12.
 • vort MD 444.
 • wort Di 57, 151 ; MD 447.
 • worth ib (S) 213 ; Di 57.
 • vart Bu 520.
 • vordhom MB 2: 26.
 • wrfþu VGL LI A 18; 1; Bu 57.
 • wrþo ib 23, 30, 167, 184, 196.
 • wrdho Bil 473.
 • wurdhu KL 45, l49. wurdho ib 116.
 • wurdhe FM 186 (1504).
 • vorþo Bu 137.
 • worþo ib 15, 152.
 • wordho MB 1: 1 ; KL 116 ; Lg 3: 193.
 • wordo RK 1: 85, 4135 ; MD 445.
 • worþe Bu 71.
 • worde Di 11. word (för wordo el. worde) ib 78.
 • wortto SJ 274 (1459).
 • vorte LfK 233, 239.
 • vardho MP 1: 19.
 • wardho ib 44.
 • warto Va 3, 11 o. s. v.
 • wrdi HelsL Ä 16: pr. i var. vrþa ib 16: pr. uurðe SML add. 1: 3. worþe MELL K 5: 5. wordhe MB 1: 120, 128 ; Al 2188.
 • warþe MELL Kgf 5: 5 i var. warte Va 50 (på två st.). pl. 3 pes. wrþen Bu 51, 503, part. pret. wrþin VGL I þ 3: 1. wrdin Bil 80.
 • wrþen Bu 18, 187, 513.
 • wrdhen KL 137, Su 167.
 • wurdhin KL 33, 80 ; ST 350.
 • vorþen Bu 64.
 • wordhin MB 1: 155, 157.
 • wordin BSH 2: 39 (1396).
 • wordhen MD (S) 213.
 • vardhin Bir 3: 463.
 • warden MD 134.
 • wrþit ÖGL Kr 21. wrþet Bu 15.
 • vordhit Bil 852.
 • wordhit BK 211, 213 ; Bo 26 ; MB 1: 262, 433.
 • wordit RK 1: 4126, 4127 ; LB 3: 50 ; BK 213.
 • wordeth BSH 5: 224 (1507). ack. m. wrþen Bu 526.
 • wardh MB 1: 191.
 • vart Bu 166.
 • varden MD 349 ),
 • varþa af , blifva af (med). wart iagh af med try rijke alle i sänder RK 3: (Yngre till. om Chr. II) s. 236.
 • varþa fore , förestå; återstå. hwat vardher mik annat fore (restat) vtan at iak sewerdhe mik siälfwan Su 411. Jfr fore vardha.
 • varþa til , bliva till. för än nakath wardh til MB 1: 33. - Jfr forvardha, fulvordhin, nyvordhin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back