Varþa

Old Swedish Dictionary - varþa

Meaning of Old Swedish word "varþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varþa Old Swedish word can mean:

varþa
eg. se till, gifva akt.
varþa
1) akta, besvar sig med, bryg sig om. thz (folket, näml. granaSOphiste) hafwer ey hws äller gardha tholikt wilia the enkte wardha Al 5722. - akta, vårda sig om, fråga efter. then cristelige tro wille the ey worde Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 278. - akta, bry sig om, vårda. wi wordhom ey hwath the wredhas Al 6223. tw wardar (hirðir) ey hure ther om gaar Di 192. jach vordher ey huem tu til hörer ib 241. " inte wordhe han hwart han redh" ib 280. " wordher jak ey hwadh thee bannas" BSH 5: 186 (1507).
varþa
2) vårda, hålla i stånd; ansvara för. med dat. ägha thenne forneMPde bya sinom gardhom wardha Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 77. " äghir huar thera ena grind hafua ok henne wardha ib. "
varþa
3) öfverlemna? ey skAl han vppenbar wardas (för warda?) fiendomen innan twa äller tre dagha om än han ware ey menlös MB 2: 53.
varþa
SOm är af vit el. betydelse, viktig. i Allom höghom sakom ok wärdande målom Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 72 (176, 79). jak hawer stoort oc waardhande maAl Lg 3: 200. SO 305. " owerwägendes richesins mervhelige vordandhe ärendhä" BSH 5: 198 (1507). FM 504 (1510), 507 (1510). om thetta her wordende maAll och erinde ib 592 (1513). wordhendhe tydhende fförlöpe her inghe pa thenne tiid ib 587 (1513).
varþa
5) hafva betydelse för, angå. med ack. thet är mera skadhi landa ok förderuilse Almogans at welia barn ok ughur magha sik til kunung, än hafua thet barn til kunung ther medh ärfda rät är til thz wAld kumith, swaSum thön land haua rön i handom, SOm thz wärdas Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 11 (27, 12). " vm thön mål ther wårda land ok Almogha" ib 17 (42, 18). ib 32 (82, 34), 78 (193, 85). SO 47. " iheSus. .. vilde nu thädhan fran. .. göra thz SOm vra siäla helSO vardadhe (quæ ad sAlutem kominum perient)" Bo 63. " vi hafum nokot þät sigia þät idra siäl varþa" Bir 4: (Avt) 184. ib 2: 260. hwat wardhar thik (quid ad te) huru then älla the lifwa ib 1: 314. " hwat wardhar thik (quid ad te) at döma andra ib. "ib 2: 52, 124. " hwat wardha thz thik" MP 2: 29. " thu. .. lathar thz (låtsar att det) tik enkthe wardhar" Su 104.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vaarthä SmålL 4: 1.
  • waarthä ib 6: 1. vaardha. waardha. vordha. wordha. vorda. worde. värþe VGL I þ 19; pr.
  • -ar ,
  • -aþe. impf. wordhe Di 280 ),
  • varþa ater ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back