Värþelika

Old Swedish Dictionary - värþelika

Meaning of Old Swedish word "värþelika" (or værþelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþelika Old Swedish word can mean:

värþelika (værþelika)
1) värdeligen, värdigt. " på ett sätt som anstår, tillbörligt. rädhändes, at wi barum eigh eller wärdhelichä konungx namn wart" SD 4: 464 (1335, nyare afskr.); jfr 3. ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). vm thu. .. gör thz värdhelica (digne KLemning. 1860. SFSS.">Bo 170. hulkin värdlica ätir af thesso brödhe KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 99. " ib l4, 8. skodhi. .. mannin sina gerninga hulka the waro. ok huru manga the äru ok huru wärdhelika (digne) the äru bätradha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 240. " hwar forma wärdhelika at huxa iheBergström. 1868--70.">Su christi mandoms ängxla" ib 309. ängin wardher lottakin thera lösn, vtan then ene som sik halder wärdhelika til gudz nadha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 387. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 817.
värþelika (værþelika)
2) värdigt, med tillbörlig heder, hedersamt. saa han iohanuem koma leddan wärdhelika mellin twäggia ängla Bil 53. " constantinus. .. thok gen hanum wärdelika" ib 566. " wärdelika wmfäKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdher (reverenter tractatus)" Bergström. 1868--70.">Su 278. " hon mate wäl haffuä warit idher nadh ärligä och werdeligä hem fördh aff sinom fader" KLemming. 1846.">Va 4.
värþelika (værþelika)
3) med rätta med skäl. lofwas thw värdhelica (digne) först mällan martires KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 224. " the thigdho värdhelika" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 225. [en] ther värdhelica (merito) skulle thera konungir callas KL 418. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 410. Ber 267. Bergström. 1868--70.">Su 425. (wärdhelika sannolikt för äwärdhelika: war herra iheBergström. 1868--70.">Sus christus signadher oc lowadher wärdhelika, oc äpter alla wärldina KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 399). - Jfr ovärdhelika, äfvensom virdhelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþelika may have also been written as værþelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -likä SD 5: 374 (1344, nyare afsakr.). wärdhelichä ib 4: 464 (1335, nyare afskr.). werdeligä Va 4.
  • värdlica MP 1: 99.
  • verdika ib 8),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back