Värþeliker

Old Swedish Dictionary - värþeliker

Meaning of Old Swedish word "värþeliker" (or værþeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþeliker Old Swedish word can mean:

värþeliker (værþeliker)
ÊL.
värþeliker (værþeliker)
1) som har högt värde, värdefull, dyrbar; härlig. tha vars herra miskund. .. time nalkadhis. .. hulkin han hafdhe skipat til at atirlösa. .. sit folk. .. mz sino värdhelico dyra blodhe (pretiossimo sanguine Suo) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 169. " vil iak þik visa corsens värþleket tekin ok äro" Bu 139. " Sua värþelekt sacramä[n]t" ib 140. Sua värdhelikit (dignissinum) äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 257. " en stor oc wärdelikin gaffua" Su 274. " et wärdhelikt gudz hws" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 486. " waar herra giordhe oc lät wardha swa margh wärdhelik (Cod. B märkeligh 556) thing the same nat" ib 312. " tha var herra iheSus kom mz allom thöm säla oc värdhelica (magnifica) moghanom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 250.
värþeliker (værþeliker)
2) värd att hållas i ära, vördnasvärd. see nu huru värdhelikin (venerabilis) thänne daghin är KLemning. 1860. SFSS.">Bo 1. ib 252. " thässe twe värdhelike (venerabiles) gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlo karlane" ib 7. - ss hedrand epitet i förening med en följande personbeteckning. närwarend werdhelikum fadher. biscop niclisse aff lincöpunge BSH 1: 165 (1376).
värþeliker (værþeliker)
3) värdig, tillbörlig. " at hon värdhelikin hedhir finge " KL 353. - Jfr virdheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþeliker may have also been written as værþeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wärþi- UplL Conf. -likin Bo 1, 252.
  • -likin Su 274. n. (nom., ac,) -likt MB 1: 486.
  • -lekt Bu 139, 140.
  • -likit Bir 3: 257.
  • -likin KL 353),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back