Värþelikhet

Old Swedish Dictionary - värþelikhet

Meaning of Old Swedish word "värþelikhet" (or værþelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþelikhet Old Swedish word can mean:

värþelikhet (værþelikhet)
L. "
värþelikhet (værþelikhet)
1) värdighhet, förhållandet att vara värdig (till ngt), förtjenthet, förtjenst. komo the sidhan äpter lagha skirslor swa myKLo ödhmiwkare oc mz mere wärdhelikhet ater til gudz hws oc dyRK KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 508. " thänk. .. i tässo riddarns tro värdhelikhet oc forskulilse (meritum fidei)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 68.
värþelikhet (værþelikhet)
2) värdighet, storhet, härlighet; höghet, upphöjdhet. thänk iohannis mykelikhet ok enkannelica värdhelikhet (excellentiam singularem) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 80. ib 81. " o huru undarlik thins mildhetz wärdhelikhet (dignatio) är vidh os" Su 441. " komo alle himerikis ängla chora skikkadhe som en spetz. hwar äpter sinne värdhelikhet" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 247. " wari thik ära ok välsignilse owir al thingh for änglana wärdhelihet (dignitate)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 76. ib 250, 251. thu hälgadhe mik som war eth iordzlikit kar mz thinne wärdhelikheth (dignatione) ib 14. " thera goz ok wärdhelikelika skam for wärdhelikhet ok bälde" ib 128. kalladhe gudh til apostla wärdhelikhet badhe onda ok godha swa som han kalla än daglika godha ok onda til wärdhelikhet ib 366. " j mino säte hulkit ther iak andwaradhe petro ok hans äptir komarom at siti j thy mz thräfalle wärdhelikhet ok valle" ib 123. " hörin. .. hulka wärdhelikhet iak gaff prestomin for allom änglom ok mannom" ib 165. " biscops wärdhelikhet" ib 316. ib 317, 2: 167, 3: 102. " ä sidhan han tok mina kiRKio värdelikhet" ib 43. " redhoKLemning. 1860. SFSS.">Bone äru the til hedhir. ok kiRKionna värdhelikhetz höghelikhet" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 99. " halt thik ey lika them j höghre wärdhelikhet äru än thu äst" Ber 68. " hon war födh äptir wärldinna wärdhelikhet (uppfattning af värdighet el. höghet?) aff höghom ok gudhelikom foräldrom" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR III. - höghet, härlighet, det som är högt el. härligt. taka ok onde min likama. vtan godhe taka han til mere styRKilse ok onde til mere sins doms rätuiso, thy at the o wärdoghe rädhas ey at fram gaa til swa stora wärdhelikhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 220.
värþelikhet (værþelikhet)
3) värdighet, hedersäKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete, hederspost. the som lgirnas värdhelikhetir (dignitates) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 319.
värþelikhet (værþelikhet)
4) heder, ära, anseende. abbas pafuncius hiolz i myKLo wyrdhning oc wärdhelikhet KL 251.
värþelikhet (værþelikhet)
5) värdigt el. ståtligt uppträdande, ståt, glans. mykin win war ther a laat o kost ok a werdelikheth RK 1: 3584. - Jfr apostla-, himirikis-, o-värdhelikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþelikhet may have also been written as værþelikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • uärthelikheet MELL Kg 8 i war. wärþeliksheet ib. " warþeleksheet ib. wärþlikeet ib. pl. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back