Varþnaþer

Old Swedish Dictionary - varþnaþer

Meaning of Old Swedish word "varþnaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varþnaþer Old Swedish word can mean:

varþnaþer
L.
varþnaþer
1) vård; ansvar. jngen aff äMBetedt schall längre haffue wårdnedt vm tråfnath än thz är innen bomen SO 221.
varþnaþer
2) vigt, angelägenhet. " j stridhenne är störsthe waardhnadher ath capithenaren haffwer aff allom sinom tyänarom oc stridz folke största lydhno" PM 2.
varþnaþer
3) perSOn SOm är under ngns omvårdnad el. står ngn nära; anhörig. " sebastianus taladhe. .. til thera vardhnadha (parentiBus)" Bil 476. " fördho thera warnadha alscons födho thil graff" ib 119. " hawer thu nakan thin wardhnath (quempiam tuorum) i stadhenom barn ellr magha" MB 1: 193. " hwilken man SOm wäl wil signa sin wardhanth, oc ynskia honum got aff gudhi" ib 258. ib 269. gudh hafdhe. .. fordärwath alt mankönith vtan noe oc hans wardhandha ib 195. " henna wardhnadhom gaff han gawor" ib 206. " for. .. flera minna varnadha ok foräldra siäla rökt" SD NS 1: 201 (1402). " meth. .. minna nästo varnadh oc arfwa godhuilia" ib. " hulkit iak afhändir mik. .. oc allom minom vardhnadhom arfwom ok äptekomandom" ib 227 (1403). ib 71 (1401), 252 (1403), 429 (1405), 435 (1405), 588 (1406), 671 (1407), 2: 17 (1408). RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 10. - underhafvande, underlydande underlydande perSOn. hafuom wij. .. hänne (drottning Margareta) ena hiälp gifuit ofuer alt rikit, badhe ofuer biskopa, kläRKa, kiRKio oc kloster, riddara oc swena, landbo oc wardhnadha FM 23 (1389, nyare afskr.). alla landbor, ok clösters vaardnada BSH 5: 524 (1513; i vidim. af 1515). - koll. anhöriga, familj, slägt. valerianus fik vita. at alt hans folk ok varþnaþar var tel cristendom ganget Bu 422. " ypolitus. .. tröste sina män ok varþnaþ tel maritirum" ib. " viþ þik scal skelias þässa hems vini ok frändar ok varþnaþar" ib 519. " jacob känner allom mannom at signa sin wardhnath samulund, thy at alle cristne män skulo mz korseno signa sik oc sin wardhnath" MB 1: 259. " för mig och myn vårdnatt" RK 3: (sista fort.s.) 5536. " minne siel ok minna foreldra ok mins wardhnatz sielum til roo ok lisa" SD NS 2: 44 (1408). ib 48 (1408), 53 (1408), 134 (1409). - (sammanfattningen af) underhafvande. alla landbor, ok clösters varnadh vnder alvastra BSH 5: 524 (1513). - Jfr laghvarþnaþer samt vardhnadhe.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • waardhnadher.
  • waardnader. varnadher. ack. -aþ. -ath. -at SML Kg 12: 3; VML I G 5; Bir 5. 10. -att RK 3: (sista forts.) 5536. gen. -atz SD NS 2: 44 (1408).
  • -adz ib 48 (1408), 53 (1408), 134 (1409). pl. -ar),
  • varþnaþ hion
  • värnäþä )
  • vardhnadha ärande
  • wardnadhe ärendhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚦᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back