Värþogher

Old Swedish Dictionary - värþogher

Meaning of Old Swedish word "värþogher" (or værþogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþogher Old Swedish word can mean:

värþogher (værþogher)
L.
värþogher (værþogher)
1) värKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dig, förtjenadne förtjent (af ngt). med gen. hon war thes werdogh lensamen KLemming. 1871--73.">ST 201§. Su 279. " värþoghor wrþen häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghra manna tKLemming. 1862.">Al ok värþscaps" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 521. " som lhan scriuado värdoghan nokors lofs" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 714. - med dat. o fägharKLemming. 1871--73.">STe samföghilse oc wärdhoghaKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1862.">Allo lofwi (omni acceptione KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dignissinam) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt) 253. ib 274 (på två KLemming. 1871--73.">ST.). - med ack. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 521 (jfr ofvan). wärdoghare thera forskullan kan fattas som dat.; meritis eorum KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diginor) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 247. han är värdogher godh lön KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 863. " han är thz wel werdoghir" KLemming. 1871--73.">ST 57. - med prep. til. vädogir til himerikis löna KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 216. - med inf. han war wärdugher se huru guz ängla lyptu hona gen himnum KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 272. at thz land ware wärdhught hafua han dödhan ib 248. wärduhger länge wKLemming. 1862.">Ald ok äro haua KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 16 (39, 17). henna sons bryKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 40. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir. 2: 10, 138. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 45, 128. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 340, 341. - värd (KLemming. 1871--73.">STraff, lidande o. d.) med ack. (el. en form som kan uitis eldh KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 216. " at hon se pino wärdogh" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 185. - med prep. til. huilken. .. enkte onth haffde förskullat, ällar wärdogh war til swadana förtreth oc owerwälle KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 315.
värþogher (værþogher)
2) värKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dig, som anKLemming. 1871--73.">STår (ngn). med ack. cleophilis gaff honum ena krono aff rikom KLemming. 1871--73.">STenom wärdogha hona KLemming. 1862.">Al 8550.
värþogher (værþogher)
3) förtjent, med rätta tillkommande, tillbörlig, rättmig. hafdhe iak thänkt i mino hiärta gifwa thi värdogh atirlön for thina forskyllan KLemming. 1860.">Gr 270. " at thu skuli ey wt kräfwia wärdogha (KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dignam) plikt ok bätringh aff honom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 59. " the. .. skulu skändas mz värdoghe (KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Digna) skam ok blygdh" ib 3: 38. " thz är rätuiKLemming. 1871--73.">ST oc KLemming. 1862.">Alra värdoghaKLemming. 1871--73.">ST han at hedhra" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 165. " war wärdhoght KLemming. 1862.">Al wäl loktande yrter thiänto hans likama" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 272. " thottis KLemming. 1862.">Allom at ey var värdoght at swa ärlike häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghodoma skuldo swa lankt vara fran KLemming. 1871--73.">STadhenom" KL 360. " for thy at han syndadhe j vanskapadhom luKLemming. 1871--73.">STa är väl värdhogt at han skKLemming. 1862.">Al pinas mz skipadhe pino" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 279. " at min tunga synis som elKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir, är värdhokt (KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dignum) thy at hon lyKLemming. 1871--73.">STis til mang fanyt. .. ordh" ib 3: 215. ib 2: 176, 3: 389. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 22. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 40.
värþogher (værþogher)
4) som har högt värde, dyrbar, dyr; härlig. widh wärdhoghan skat prisar man hona (kronan) KLemming. 1862.">Al 10546. " här är hans dyra värdogha (pretionsissimus) blodh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 215. thz wärdhogha sacramenti Su 300 ; jfr 5. gudh. .. gifui oss syna werdugha naadher RK 3: 666. " manga saghe tha gudz werdoghe makth oc saa hans werdugha kraft ib 2386-7. "ib 3848.
värþogher (værþogher)
5) värd att hållas i ära, värd att hållas i heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgd; helig, högtidlig, KLemming. 1871--73.">STor. hans värdoghaKLemming. 1871--73.">STa häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha licamma sacramenti skipilse (sacramenti Sui sacratissimi corporis inKLemming. 1871--73.">STituito) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 170 ; " jfr 4. the. .. som the hiälpa ok främia til swa wärdh ogha (KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dignos) vixle" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 257 ; " jfr 4. hKLemming. 1862.">Alda. .. hälaghan oc wärdoghan hwan thorSDahg" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 562. hans högtiþ gat eigh hKLemming. 1862.">Aldes vm paskana for vars härra högtiþ som värþoghare är KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 51. " j then werdoga högtid wille iakg wara" RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4956. BSH 5: 191 (1507) -.
värþogher (værþogher)
6) värderad; kär, omtyck. med dat. hvru vare fru KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Busþ[a]ps värs är hänne luuar ok värþogar KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. " Sua hemska varo heþna villor, ok Sua värþogha þem heþno lib 9. - högt värderad. hans läKLemming. 1871--73.">ST är verdugh j the heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe kiRKio oc vardhir läsin optaKLemming. 1871--73.">ST" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 230 ; " jfr 7. "
värþogher (værþogher)
7) värderad, ansedd, aktad, hedrad, ärad, i ära. eig vikar. .. evangeliKLemming. 1871--73.">STa iohanni baptiKLemming. 1871--73.">STe for þy. at ewangeliKLemming. 1871--73.">STa är minn värþoghar. vtan for þy. at baptiKLemming. 1871--73.">STa är hanom iämvärþoghar. at hKLemming. 1862.">Alda þät hanom bär tel ädre rät KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 50 ; jfr 1, 5. rämsco härra hildo han sva värþoghan. at þe läto honom KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biläte göra ib 102. " theophilius war fäghin aff hans komo: ok hiolt han wärdughan j sinom gardhe" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 117. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 12. " wardh moyses mykith wärdogher mz pharao konungx mannom oc mz KLemming. 1862.">Allo folkeno ib 306. "ib 18.
värþogher (værþogher)
8) i hög värKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dighet el. KLemming. 1871--73.">STällning, förnäm, mäktig. e huru höKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burnir män þät äru hälKLemming. 1871--73.">ST äller wärdoghe SD 1: 668 (1285, gamma afskr.). han raadher som een werdogh herre RK 3: 2462.
värþogher (værþogher)
9) vördad, vörKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dig, vördnadsvärd. " riddara. .. funno man j munka KLädhum, werdughan karl mz sliidho skägge (canitie et ætate veneraKLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilem)" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 751. vars herra iheSu chriKLemming. 1871--73.">STi värdhoga (reverenda) modhir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 205. ib 241. " thz värdoghaKLemming. 1871--73.">STa (verneraKLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bile) korsiins trä" ib 197. " thän ärlike dyre värdhoghe KLemming. 1871--73.">STadhin (urBS veneranda Dei) skKLemming. 1862.">Al taka vidhir os KLemming. 1862.">Allom saman ib 248. - ss hedrande epitet i förening med en följande personbeteckning. af werdhoghom fadher herra thord mäd gudz forsyn biscop i KLemming. 1871--73.">STrengenäs" BSH 1: 179 (1381). incighle. .. werdoghs fadhers ok herra knwtz, meth gudz nadh biscops i lyncöpunger SD NS 1: 22 (1401). ib 650 (1407). VKR 47. " ropa oc kKLemming. 1862.">Alla till idher werdoghe nadhe (d. v. s. konung Karl), at hon wil werdoghe sik til at inkommä i rikith" BSH 3: 175 (1446). " han KLemming. 1871--73.">STrax tiil KLemning. 1860. SFSS.">BorgamäKLemming. 1871--73.">STara i danska giik i werdughe herrer hören her tiil lhwath jak idher säyia will werdughe herrer oc ärlighe män wy wyliom nw KLemming. 1871--73.">STrax i swerige i gän" RK 3: 1119, 1121. the verKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dige fäder erlige herre och gode men rigisins raadh i swerige HSH 20: 108 (1507). " the werKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DigKLemming. 1871--73.">STe werKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dige fädhre erlige herrer oc gode män rigsins rad" ib 18: 133 (1497). ib 134. BSH 4: 274 (1501) , 5: 434 (1511), 520 (1512). kere werdug herre ib 3: 184 (1467). verdoge herre fader, hiälp mik ib 5: 123 (1506); Hemming Gad till Svante KLemming. 1871--73.">STure). then werdoge herren, ärchebiscopen ib. " vereKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DigiKLemming. 1871--73.">STe fadher, kere naKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dige herre (till äRKebiskopen)" BSH 5: 188 (1507). werdoghiKLemming. 1871--73.">STe fadher ok herre ärchebiscop jacob HSH 18: 24 (1495), 25. epter edre werdugiKLemming. 1871--73.">STe vedrdoghetz begären FM 174 (1504). - Jfr ful-, heþer-, iäm-, lof-, o-, ärvärþoger.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþogher may have also been written as værþogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • verdh-.
  • vardh- Bir 2: 10, 138. -ugher. -igher: ful wärdigh Al 9516.
  • -iger: -ige BSH 5: 19 (1504).
  • -egher: wredheghe ib 31 (1505).
  • -oght MB 1: 272 ; KL 360 ; Bir 3: 215, 389.
  • -ogt ib 2: 279.
  • -okt ib 176, 3: l215; Ber 23.
  • -ught Lg 40.
  • -ugth Bil 248.
  • -ughut VGL IV 19: 1. -uct ib 3),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back