Värþskap

Old Swedish Dictionary - värþskap

Meaning of Old Swedish word "värþskap" (or værþskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþskap Old Swedish word can mean:

värþskap (værþskap)
1) gäSTaBud, feST. komma til lthz werdskap, som war konung crissosmos bröllöp mz pipp[in]gzx sySTer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 5.
värþskap (værþskap)
2) hushåll, hushållning. henna husbonde skipade henne verskap oc (de två siSTnämda orden sedermera utskrapade och ersatta af ordet särlikit) jngiäld til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädha oc födho oc til almoso som han viSTe rät fangit goz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara STenianus. Se Lg.">Bil 804.
värþskap (værþskap)
3) hushåll, husfolk, familj. swalgh iorDin bondan ok hans värdskap STenianus. Se Lg.">Bil 642.
värþskap (værþskap)
4) lag, följe skara, sällskap; samfund. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var härra tok hans syslunga iacoBum zebedei för i sit värþskap än han Bu 194. " värþoghor wrþen hälghra manna tal ok värþscaps (de numero esse sanctorum)" ib 521. " sände dyolecianus. .. mz þöm mauricium härtogha oc hans kuSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPana oc värþscapet" ib 58 mayurucuys. .. talaþe tel STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varsþscapet ib. " pharao konung. .. biwdher wt. .. alla sina hertugha om kirng, oc thera wärdhskap" MB 1: 315. " gudhz nadh gömde them vskadda mz allo thera wärlzscapi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 127. " jnocencius paue sände thingat preDikara biscopa ok abota ok andra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLärka en af thera värdskap STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var dominicus" STenianus. Se Lg.">Bil 791. ib 626. " at han maghe wara. .. thäkker i bland hälgha manna oc ängla, oc lthera wärdzskap i himerike" MB 1: 440. " thera (änglarnes) wärþzskap (societas) vpfyltos vm chriSTi likamlikin dödh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 271. ib 3: 46. " jak bidhir thik for syndoghom mannom j hulkra tali ok wärdzskapi iak är" ib 1: 374. draghom han til Diäflanna wärdzskap STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR XIX. scodha the. .. ängla wärdhzscpa (angelicæ societatis frequentiam) Ber 21. delaful ltunga. .. ledher alt wärdzskaptith til laSTa (omnes socios suos perducit ad scandala) än hon ey näfST wardher ib 58.
värþskap (værþskap)
5) sällskap, gemenskap, umgänge. scal han i iude mins for raþara värþscapi uara Bu 418. " waru the al saman fäghin j gudhz fridhi ok sancti petri werskapi Bi 354. jak war owerdogh gudhliks verdscaps" ib 455. owerdhoghir halgha manna oc godha munka värdhskap (consortio) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: l189. lgudh frälSTe thema ff thera wärdhskap ib 287. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 222. Ber 71, 111, 158, 160, 162, 164. thw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VaST opsoSTradh j fatiko huse ok kom j vällogha manna värdhskap (in socieatem lmagnorum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 327. " ib 1: 339. thu äST kalladh j ens hedhirlikx herra wärdzskap" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR XII. - gemenskap, delaktighet. hon skal skilias fra himerikis lifhs wärdzskap (consortio) Ber 132.
värþskap (værþskap)
6) sexuelt umgänge, samlag, beblandelse. haffwa werskap mz sina hwSTrw LB 7: 270. ST 506. " kom en annar STörk j redhan oc hafhe wärdhskap mz hans maka" ib 509.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþskap may have also been written as værþskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • verdscap: -scaps Bil 455.
  • verskap ib 804.
  • werskap LB 7: 270 ;
  • -skapi Bil 354),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back