Varþveta

Old Swedish Dictionary - varþveta

Meaning of Old Swedish word "varþveta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varþveta Old Swedish word can mean:

varþveta
L.
varþveta
1) vårda, underhålla. " med dat. hvilkin man sum e vil ward veta sinum gatubrom" SR 15.
varþveta
2) öfverlemna åt ngns vård? hwem wilin j tässa (d. v. s. sönerna el. barnen) wardh weta eller thera rika fädherne Lg 1015.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • worwetha VGL IK K 1 i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚦᚠᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back