Väruldslika

Old Swedish Dictionary - väruldslika

Meaning of Old Swedish word "väruldslika" (or væruldslika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väruldslika Old Swedish word can mean:

väruldslika (væruldslika)
1) verldsligt, i timligt el. verlsligt afseende, med hänsyn till det timliga. rätta sik j allom them thingom j hulkom the haua ville farit andelica ällir värlzlica (spiritualiter vel temporaliter) aff hälghom stadhga hälghra forfädhra Bir 3: 341. wärldzlika starke män VKR II. - på ett verldsligt el. sinligt sätt. än thott thz kötlica folkit vndirstodh oc ville haua alla thässe lofwanena oc jättena värlzlica (carnaliter), tho foreskipadhe gudh. .. at somlika aff thom skullo fulkompnas värlzlica ok somlica andelica Bir 2: 38.
väruldslika (væruldslika)
2) verldsligt, med ett verldsligt sinne. the siäl som. .. lifwir wärldzlika (fructificat mundo) ok astunda at hawa wärldinna äptir allom sinom vilia ok hänna hedhir Bir 1: 372.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väruldslika may have also been written as væruldslika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • wärldz-.
  • värlz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚢᛚᚦᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back