Västan

Old Swedish Dictionary - västan

Meaning of Old Swedish word "västan" (or væstan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

västan Old Swedish word can mean:

västan (væstan)
L. A) adv.
västan (væstan)
1) vestan, vesterifrån. " mange skulu koma östan ok västan af hedinskapinom" MP 1: 64. " han weth ey hwadhan hon koMBer som han bidhar, huat mera östan, västan (ab occidente), nordhan äldher swnnan" Su 114. - af västan, d. s. röst aff wästan Bil 311. beegynner bläsa staRK och mangh wädher aff östan södher wästan och nordan RK 3: 3560.
västan (væstan)
prep. med ack. vester om. wästan wänir SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). " i them landom, som vesthan vor land liggiande ärw" ib 6: 156 (1349, gammal afskr.). in baggahvirwo væstandikit ib 215 (1350). " ib NS 1: 157 (1402). i sino ärfue som. .. beläghit är wästan stora torghit" SJ 2 (1420). ib 144 (1446). " þa var härra födes ii bäþleem västan iorsala haf" Bu 64. " bygdho the landen först westan iorsala haff oc östan greklandz haff" MB 1: 3. " normandia som liggir västan paris fram mz hafwino" Bil 758. " sanctus augustinus hafdhe sänt sin kläRK orosium wästan haf til sanctum ieronimum j bethleem" ib 290. " at gaarmestarin. .. ridhir vm östragöthland wästan staanga bro" VKR 37.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so västan may have also been written as væstan

Part of speech: pp, ab

Additional information: adv. och prep.

Grammatical aspect: adv. prep.

Alternative forms or notes:
  • västan at
  • västan for
  • -fore )
  • västan til
  • vesten- )
  • västan vidher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back