Västarster

Old Swedish Dictionary - västarster

Meaning of Old Swedish word "västarster" (or væstarster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

västarster (væstarster)
vestligast. " jac. .. pantsäter twa gardha ii haholte, thän norre oc thän västärsta" SD NS 1: 65 (1401). " i vesterstha landhothenom" ib 497 (1405). näst västhärsto triggia öra landena i bynum ib 577 (1406). - n. adv. vestligast, längst i vester. j [1] ö westerst j wyborgs län thz är RK 2: 7420. " sagh hagen venstersth (för vestersth) j gordhen (i vestanverðan garðenn) hwar muren var litith riffnadher" Di 251. " wästarst i bynom" SD 2: 34 (1408). ib 1: 480 (1405; på två st.). - Jfr västre.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so västarster may have also been written as væstarster

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • västärster.
  • västhärster.
  • vestersther.
  • wärstarst.
  • westerst.
  • venstersth (för vestersth) Di 251.
  • wästers SD NS 1: 480 (1405).
  • westhers ib (på två st.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᛆᚱᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back