Väster

Old Swedish Dictionary - väster

Meaning of Old Swedish word "väster" (or væster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väster (væster)
vester. " - i väster, i vester. som. .. hafwa byght ij wäster" KLemming. 1862.">Al 2102. " kirkionna choor skKLemming. 1862.">Al wara j wänster (ad occidentem) mote siän" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 82. somlika !UDDA_TECKEN? saa jak lankt fiärre standande, rät i wäster MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179. - til vänster, åt vester, mot vester. se til västir KL 288. " sände han budh. .. til konungana som bodho nordh i landit. .. oc iämwäl cananeum badhe thän som boo öster oc täskils til västher (Chananæum quoque ab oriente et occidiente)" MB 2: 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väster may have also been written as væster

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back