Väster

Old Swedish Dictionary - väster

Meaning of Old Swedish word "väster" (or væster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väster (væster)
vester, i vester; åt el. mot vester, vesterut, i vestlig riktning. wi haffwm wärit öster och wäst, nor och Suder aldre mäst Va 54. the stodo rät wäster MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179. " annor släkt kom västir j världina (ad occidentem)" Bir 3: 399. " iaphet släkt hon är wäldigh alt fra öster nordher oc swa wäster" MB 1: 174. " the. .. bygdho swa wärldina fram sidhan swdher oc wäster in til iorsala haff" ib 3. " for han. .. vester til spania land" Bil 123. - i ortnamn. omnibus wesbo & ostbo habiantibus SD 1: 457 (1271, gammal afskr.). in villa forensi westeræwic ib 499 (1275, gammal afskr.). ecclesia in wæstæwic (för wæstærwic?] ib. - Jfr nordhvästvädher. - väster ut, adv. vesterut, åt vester. j myllan fför:de aa vesther wth och eth lythyrdh branth bärgh SD 3: 644 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). aff thenna fara hiordenne, som wäster wth war Su 65.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väster may have also been written as væster

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • wäst )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back