Västgöte

Old Swedish Dictionary - västgöte

Meaning of Old Swedish word "västgöte" (or væstgøte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

västgöte (væstgøte)
Vestgöte. " theem är bo i wärmälände äller wästgötom wästan wänir" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). insighli. .. alguz wästgöta laghmanz ib 670. insighlin ärliks loghmans wästgiötä, algwt bändictsson ib 5: 280 (1344). " knuter westgötä lagman" ib 4: 390 (1334?). hertogin. .. kallade saman westgöta RK 1: 3284. ib 3988. han. .. foor swa in til wesgöta (d. v. s. Vestergötland) ib 676. " budh oc breff hade han ospar til näRKe wesman oc wesgöta" ib 2: 6172. " konungen. .. befol honom wara höfitzman tha och alla vesgötha fore sta" ib 9536. " at västgöta sig fra honom sadhe" ib 9934. alla westgöta stempe han the til sich ib 1318. ib 2464, 3342, 4173, 9163, 3: 2057, 2898, 2901, (sista forts.) 5672. westhergöta mik. .. til warmen förde ib 1: (LRK) s. 225. PK 234, 235. - ss namn, närmstat tillnamn. vestgøti famulus domine abbatisse de scho SD 2: 366 (1302). dicto vestgøta ib. " predictus. .. vestgøti" ib. " ad. .. supplicacionem. .. dominj karolj nec non et vestgøta nomine dicte abbatisse et couentus scho" ib. " thörghilz wästgöte" SD NS 2: 240 (1409). pl. Vestgoter (jfr göte). ysodorus en wiis mästare, oc biskop aff yspania, wtkomin aff wästgötom MB 1: 3.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so västgöte may have also been written as væstgøte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • väs- VGL I K rubr. wäs- ib II G 15; RK 3: 2057, 2898, 2901.
  • wes-.
  • westher-.
  • -giöe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᚵᚯᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back