Västman

Old Swedish Dictionary - västman

Meaning of Old Swedish word "västman" (or væstman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

västman (væstman)
L. Vestmanländning. engelbert. .. wäsmän oc närike mz sich hafde RK 2: 1541. " loth han saman kalla wesmennena alla" ib 861. ib 6172. - i ortnamn aff vestmannalande BtFH 1: 455 (1362) jnnan vesmanna lande RK 1: 251.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so västman may have also been written as væstman

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back