Västre

Old Swedish Dictionary - västre

Meaning of Old Swedish word "västre" (or væstre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

västre (væstre)
vestre, vestlig. gingo watnin ater oc fram. til the funno sin wtgang genom iordhina i wänstra hawith, som är ophoffs kläda at allom watnom MB 1: 170. " han bröt wnder sik britaniam ok wästra hafs öir som orknöia callas" Bil 305. wästra plazcen MB 2: 33. " bersio vestri" SD 3: 146 (1313, gammal afskr). " i wästrä aros biscops döme" SD 5: 637 (1347). Jfr värstarster.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so västre may have also been written as væstre

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛋᛏᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back