Väta

Old Swedish Dictionary - väta

Meaning of Old Swedish word "väta" (or væta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väta (væta)
väta, göra våt, fukta; vattna. sanctus marchus. .. wätte muld mz sinom raka ok strök ifuer sarit Bil 249. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 152. " thz (ɔ: harKLädhe) är än j dagh gömpt j vpsala kirkio: vät (intinctum) j hans hälgha blodhe" Bil 885. " vm konungin hafdhe vät oc stänkt sina gerninga j iheSu christi blodz skodhilsom (intinxisset opera Sua in consideratione sanquinis Christi)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 441. " jak (apostelen Johannes) var vättir mz oleo (intinctus oleo; doppad i olja)" ib 4: 313. munnin vättis af beskom drykke ib 135. ib 148. " runno hänne tarane swa at hon vätte alla fötrena a varom herra" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. " döpilse watn wätir likamen oc thwar siälina" MB 1: 442. " wäta mz laghi thör thing (arida Sucis irrigare)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63. " thw äst. .. Sua som kälda vätande (irrigans) thor thing" ib 3: 149. " stadhnar aan. .. ok vaxer swa stoor. at hon väter alt landet äpter warom vilia" KL 312. " i paradiis börias bätzsto watn, som wäta paradiis iordh" MB 1: 124. " thän välsignadha vingardhin som min son plantadhe oc vätte mz sinno blodhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 157. " alt thz tort oc wisnadh är wäthis oc begiwtz aff hymeriks nadha dagh (arida cunta rore celestis gratiæ irrigantur)" Su 200. - refl. vätas, västskas, vätska sig. thz saar ther mykit wätis LB 2: 48.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väta may have also been written as væta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back